om oss

Folkets Bygg är ett byggföretag som startade 2009 och omsätter årligen ca 50Mkr. I Malmö har vi arbetat som mest mot MKB Fasighets AB / Stadsfastigheter och har under årets gång jobbat med stambyte, underhåll, reparationer på fasader och tak samt väldigt mycket med takbyte/ takomläggningar. 

Vår verksamhet sker huvudsakligen runt Malmö med omnejd.

 

Vår ambition är att vara ett mångsidigt företag som ständigt söker sig till nya arbetsmetoder och material så att vi kan erbjuda våra kunder hållbara och inte minst miljövänliga lösningar. Vi ser vår styrka med att vara ett medelstort företag genom korta beslutsvägar, en bred kompetens och god kommunikation med våra kunder. Genom att arbeta med en bred kompetens har vi lättare att förutse komplikationer i arbetsgången, planera in åtgärder med flera arbetskompetensmoment och utföra arbetena snabbare med bättre ekonomi än våra konkurrenter.